Z prodeje pečeného čaje v rámci Vánoční dílny ZŠ Želiv jsme se žákovským parlamentem získali krásných 5.004,- Kč a celou tuto částku jsme poslali nadaci Dobrý anděl. Děkujeme všem, kdo se zapojili, ať už pečením, prodejem nebo nákupem :)))