Zájmové útvary

Zájmové útvary ve školním roce 2019/2020

 

Pondělí

Vaření od 3. třídy - P. Horáková Sikesová - pondělí 13:00 - 14:30 h  

Florbal pro 1. stupeň - H. Poláková - pondělí 13:00 - 15:00 h

Stolní tenis (6. - 9. ročník) - N. Nováková - pondělí 15:00 -16:00 h  

Badatelský klub - J. Cihlář - pondělí 15:00 - 16:00 h

 

Úterý  

Angličtina (2. - 4. ročník) - P. Krčilová - úterý 12:15 - 13:00 h

Pohybové aktivity pro 1. stupeň (1. - 3. ročník)  - M. Horák - úterý 13:00 - 14:00 h

Tenis (3. - 5. ročník) - Čejka - úterý 16:00 - 17:00 h

   

Středa

Angličtina pro prvňáky - L. Chybová - středa 11:10 - 12:05 h

Keramika pro 1. třídu - M. Radilová - středa 11:15 - 12:15 h

Matematické a logické hry (4. - 9. ročník) - J. Pelikánová - středa 13:00 - 14:00 h

Moderní gymnastika - H.Vaněčková - středa 13:00 -14:00 h

Sborový zpěv - H. Kumžáková - středa 13:00 - 14:30 h

Anglický klub (5. - 9. ročník) - L. Chybová - středa 14:00 - 15:30 h

Florbal (5. - 9. ročník) - M. Horák - středa 14:00 - 15:00 h    

Basketbal - Avgi - středa 15:00 - 16:00 h

              

Čtvrtek

Keramika - V. Špetlová - čtvrtek 11:10 - 12:10 h

Keramika - V. Špetlová - čtvrtek 12:15 - 13:15 h

Španělský jazyk pokročilí - M. Machalová - čtvrtek 12:15 - 13:00 h

Výtvarný pro 1. stupeň - M.Radilová - čtvrtek 13:00 - 14:30 h

Španělský jazyk začátečníci - M. Machalová - čtvrtek 14:00 - 14:45 h

Čtenářský klub - D. Nováková - čtvrtek 16:00 - 18:00 h

 

Pátek

Počítačový kroužek (2. - 4. ročník) -  J. Cihlář - pátek 12:15 - 13:00 h       

Výtvarný pro 2. stupeň - D. Bártlová - pátek 12:30 - 14:30 h

Polytechnický kroužek (2. - 9. ročník) -  J. Cihlář - pátek 13:00 - 14:30 h    

Hra na kytaru (3. - 9. ročník) - Čejka - pátek 15:00 - 16:00 h 

Německý jazyk - M. Líbl - pátek 17:00 - 17:45 h

Šachy - R. Pavlíček - pátek 17:00 - 18:30 h      

Stiga hokej - T. Kahoun - pátek 18:30 - 19:30 h