VSTUP DO ŠKOLY

 

 

SPECIÁLNÍ PAVILON

přízemí: učebna informatiky, cvičná kuchyňka, školní dílna, kabinet provozních zaměstnanců

 

1. patro: multimediální učebna, speciální učebna F-Př, odborná učebna Ch, kabinet Ch, kabinet F, kabinet Př

 

 

PAVILON MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY

suterén: kotelna, sklad školní kuchyně

přízemí: školní kuchyně, školní jídelna, kabinet vedoucí ŠJ

1. patro: ředitelna, sborovna, školní družina, informační centrum, kancelář účetní ZŠ+MŠ Paraplíčko

 

TĚLOVÝCHOVNÝ PAVILON

tělocvična, kabinet Tv, šatna hochů, šatna dívek, sprchy, keramická dílna

 fotbalové hřiště, multifunkční hřiště

 

UČEBNÍ PAVILON

přízemí: 1., 2. a 3. třída, kabinet 1. stupně, kabinet prvouky

1. patro: 4., 5. a 6. třída, kabinet M-Z

2. patro: 7., 8. a 9. třída, kabinet Vv, kabinet Čj-Aj-Nj-D-Ov

 

Škola - vstupní prostor