Vstup do školy, speciální pavilon a pavilon mimoškolní výchovy

 

SPECIÁLNÍ PAVILON

Přízemí: učebna IT, cvičná kuchyňka, školní dílna, kabinet provozních zaměstnanců 
1. patro: speciální učebna Ch-F-Př, kabinet Ch, kabinet F, kabinet Př

PAVILON MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY

Suterén: kotelna, sklad školní kuchyně
Přízemí: školní kuchyně, školní jídelna, kabinet vedoucí ŠJ
1. patro: ředitelna, sborovna, školní družina, informační centrum, kancelář účetní ZŠ+MŠ Paraplíčko

Pavilon mimoškolní výchovy, tělocvična a víceúčelové hřiště

 

TĚLOVÝCHOVNÝ PAVILON

Tělocvična, kabinet Tv, šatna hochů, šatna dívek, sprchy, keramická dílna.

 

Tělovýchovný pavilon, učební pavilon, fotbalové hřiště

 

UČEBNÍ PAVILON

Přízemí: 1. , 2. a 3. třída, kabinet 1. stupně, kabinet prvouky
1. patro: 4., 5. a 6. třída, kabinet M-Z
2. patro: 7., 8. a 9. třída, kabinet Vv, kabinet Čj-Aj-Nj-D-Ov

Škola - vstupní prostor