Naše školní jídelna obhájila bronzový certifikát Skutečně zdravé školy.

Cílem projektu je zlepšení kvality školního stravování a vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy. Naším cílem je co největší počet spokojených dětských strávníků a plnění programu SZŠ je pro nás výzvou. Vážíme si kroků, které vedou ke zlepšení stravování v naší školní jídelně.  Snahou je, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Co skutečně zdravé školy dělají?

  • nakupují do školní jídelny čerstvé sezónní suroviny od místních producentů
  • organizují výlety na místní farmy
  • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
  • pořádají na škole akce spojené s ochutnávkou dobrot připravených ve školní kuchyni
  • nabízejí kroužky vaření
  • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleniny
  • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře

 

Navázali jsme spolupráci s těmito dodavateli:

čerstvé zeleniny a ovoce - zemědělský podnikatel Pavel Veleta, Želiv - Brtná

                                             soukromý zemědělec Josef Minářů, Ondřejov

masa, masných výrobků - řeznictví a uzenářství Zdeněk Mareček, Želiv

mléčných výrobků - Madeta a.s., Pelhřimov

pečiva - Adélka, a.s. Pelhřimov

 

Kulturu stolování v naší školní jídelně vylepšily nové stoly a židle. Finanční prostředky na jejich nákup poskytla Obec Želiv.  

                   

 

Nástěnka ve školní jídelně věnovaná programu Skutečně zdravá škola, kde se strávníci dozví, jaká jsou specifika a priority stravování, a na co klademe v naší kuchyni důraz.