Projekty

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Naše škola se zapojila do projektu Kraje Vysočina, který si klade za cíl modernizovat a zkvalitňovat výuku pro žáky na druhém stupni základních škol.   

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu.Hlavním cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků na 2. stupni základních škol a středních škol v kraji.

Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se měli dozvědět více o možnostech realizace zajímavější a přitažlivější výuky

 

Pro zatraktivnění výuky získá naše škola v rámci projektu následující vybavení:

Výukový Software (multilicence)

Počet kusů 

Corinth Lidské tělo

1

Corinth Biologie zvířat

1

Corinth Biologie rostlin

1

Corinth Geologie

1

Corinth Paleontologie

1

Corinth Chemie

1

Corinth Matematika

1

Corinth Fyzika

1

Tablety

Tablet k měřící sadě

8

Tablet mobilní učebna

15

Měřící systém pro experimentální výuku

Měřící sada Pasco

8

Stavebnice

Merkur 8

4

Lego Mindstorms

7