Školní kolo hry Superfarmář Již několik let spolupracuje naše školní družina s firmou Pygmalino, s.r.o., která...
Každým rokem na jaře naplánujme s dětmi ve školní družině nějaký hezký výlet. Loni jsme...