Základní škola v Želivě se v průběhu školního roku 2013/2014 rozhodla k přestavbě málo využívané školní zahrady. Hlavním cílem bylo zkombinovat vzdělávací, estetickou a užitkovou funkci zahrady při respektování principů blízkých přírodě. Proto jsme se při přestavbě rozhodli postupovat podle konceptu přírodních zahrad. Přírodní zahrada se od běžných 'klasických' zahrad liší nejen nepoužíváním umělých hnojiv a pesticidů, ale také svou trvalou udržitelností, která vznikne vytvořením rozmanitého ekosystému, ve kterém se rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu.

Na začátku všeho byl návrh nové školní zahrady, který společně vytvořily děti s přizvaným zahradním architektem. Samotná realizace celé přestavby začala na jaře roku 2013. Všechny úpravy zahrady včetně výsadby rostlin prováděli pod vedením zkušených odborníků samotní žáci společně s učiteli a dobrovolníky z řad veřejnosti. Postupně se tak žáci naučili přímo v praxi, jak správně vybudovat zahradní jezírko, jak založit skalku a bylinkovou spirálu, tvořit vysoké záhony, postavit živé vrbové stavby, jak správně pečovat v zahradě o rostliny i živočichy a mnoho dalších zajímavých věcí.

V nově upravené školní zahradě se díky tomu nyní  nachází  ovocný sad, živý plot z divoce rostoucích keřů, skalka, bylinková spirála, vysoké zeleninové záhony, arboretum, kvetoucí trvalky, zahradní jezírko, zahradní potůček, domečky pro zvířecí pomocníky, záhony jarních cibulovin, bobulovité i kvetoucí keře, informační tabule a popisky rostlin, živé vrbové stavby, kompost atd. Postupně tak vznikla zahrada, ve které najdou žáci místo nejen k pozorování, poznávání a učení se přírodním procesům, ale také místo k relaxaci a setkávání. Odměnou a zároveň důkazem toho, že jsme postupovali ve svých snahách správně, bylo udělení plakety Přírodní zahrada a posléze titulu ukázková přírodní zahrada. Díky tomu jsme se zařadili do mezinárodní sítě zahrad, které mají blízko k přírodě a trvale udržitelnému rozvoji. 

Snažíme se neustále naší zahradu zlepšovat a v rámci možností i rozšiřovat. Jsme zahradou otevřenou veřejnosti a všichni zájemci o prohlídku naší zahrady jsou u nás vítáni!!!