Od společnosti SCIO získala škola "Zlatý certifikát" za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činoosti.   

Portál Proškoly.cz udělil ZŠ Želiv certifikát "Aktivní škola" na období od 05/2016 do 05/2017.

 

Základní charakteristika školy

9 tříd

1 oddělení školní družiny, 1 oddělení školního klubu

109 žáků (1. stupeň - 72 žáků, 2. stupeň - 37 žáků)

12 pedagogických pracovníků

1 asistentka pedagoga

1 vychovatelka školní družiny

3 provozní pracovníci

3 pracovníci školní jídelny

1 účetní

 

Specifikace školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j. 200/28-8-2016, platný od 1. 9. 2016)

Výuka finanční gramotnosti dle programu "Rozumíme penězům"

Přijetí školy do sítě programu "Škola podporující zdraví" v roce 2011

Zapojení školy do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“

Profilace školy v oblasti EVVO

ZŠ zpracovala digitální učební materiály v rámci projektu EU peníze školám. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy zszeliv@seznam.cz.

 

Volitelné předměty

7.  r o č n í k

     informatika    

8.  r o č n í k

     informatika

9.  r o č n í k

     cvičení z českého jazyka

     cvičení z matematiky

    

Zájmové útvary

Nabízíme žákům velké množství zájmových útvarů - týdenní rozvrh a detailnější popis zájmových útvarů ZDE 

Keramický kroužek

Výtvarný kroužek

Dramatický kroužek

Sborový zpěv

Německý jazyk

Anglický jazyk pro 1. ročník

Matematické a logické hry

Zábavná angličtina s rodilou mluvčí pro žáky 1. stupně

Počítačový kroužek

Psaní všemi deseti

Šachy

Kroužek vaření

Florbal

Stolní tenis

Tenis

Hra na klavír

Rybářský kroužek

 Angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 2. stupně

 

Nepovinný předmět

Náboženství - pondělí 12:15 - 13:00 (mladší žáci)

                    - pátek - 12:15 - 13:00 (starší žáci)