Od společnosti SCIO získala škola "Zlatý certifikát" za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činoosti.   

Portál Proškoly.cz udělil ZŠ Želiv certifikát "Aktivní škola" na období od 05/2016 do 05/2017.

Za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola nám byl udělen "Bronzový certifikát".

 

Základní charakteristika školy

9 tříd

1 oddělení školní družiny, 1 oddělení školního klubu

133 žáků (1. stupeň - 82 žáků, 2. stupeň - 51 žáků)

12 pedagogických pracovníků

2 vychovatelky školní družiny

3 provozní pracovníci

3 pracovníci školní jídelny

1 účetní

1 asistentka školy

 

Specifikace školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j. 200/28-8-2016, platný od 1. 9. 2016).

Výuka finanční gramotnosti dle programu "Rozumíme penězům".

Přijetí školy do sítě programu "Škola podporující zdraví" v roce 2011.

Zapojení školy do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.

Profilace školy v oblasti EVVO.

ZŠ zpracovala digitální učební materiály v rámci projektu EU peníze školám. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy zszeliv@seznam.cz.

 

Volitelné předměty

7.  r o č n í k

     informatika    

8.  r o č n í k

     informatika

9.  r o č n í k

     cvičení z českého jazyka

     cvičení z matematiky

    

Zájmové útvary

Nabízíme žákům velké množství zájmových útvarů. Týdenní rozvrh a detailní popis zájmových útvarů ZDE 

keramický kroužek

výtvarný kroužek

sborový zpěv

hra na kytaru

německý jazyk

anglický jazyk

španělský jazyk

čtenářský klub

matematické a logické hry

badatelský klub

počítačový kroužek

polytechnický kroužek

šachy

kroužek vaření

florbal

stolní tenis

tenis

moderní gymnastika

basketbal

stiga hokej

 

Nepovinný předmět

Náboženství - pondělí 12:15-13:00 (mladší žáci)

                      - pátek 12:15-13:00 (starší žáci)