Základní škola Želiv na cestách…tentokrát v Portugalsku V rámci programu Erasmus+ jsme opět vyrazili poznávat další...
2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078580 Projekt: Jsme Evropané - společná historie i budoucnost...