Projekty

V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro...
Naše škola je již několik let zapojena do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.