Projekty

Naše škola je připojena k eduroamu eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu...
V rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro...
Naše škola je již několik let zapojena do celostátního programu „Škola pro udržitelný život“.