Žákovský parlament

Žákovský parlament byl založen ve školním roce 2006/2007. Má 10 členů, po 2 žácích z 5. až 9. ročníku.

Z prodeje pečeného čaje v rámci Vánoční dílny ZŠ Želiv jsme se žákovským parlamentem získali...
Děkujeme moc všem, kdo přinesl skleničky, příští pátek pečeme, rozvoníme školu čajem a v sobotu...