Kontakt

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov

394 44  Želiv 220

REDIZO: 600061523

IČ: 75001047

ID datové schránky: iy7mutd

Tel/fax: 565 581 128 (ředitelství školy)

Mobil: +420 724 522 541

Tel.: 565 581 269 (školní jídelna)

E-mail: zszeliv@seznam.cz

Číslo účtu: 181852930/0300

 

Kontakt na učitele a zaměstnance školy

 

Mgr. Cihlář Jaromír  ředitel školy, Ch, koordinátor EVVO j.cihlar@zszeliv.cz
Mgr. Bártlová Dana 5. ročník, M, Z, Vv, Tv d.bartlova@zszeliv.cz
Mgr. Bártová Barbora 3. ročník, Tv, informatika b.bartova@zszeliv.cz
Mgr. Horáková Sikesová Pavla 2. ročník, Tv p.horakova@zszeliv.cz
Mgr. Chybová Ludmila 4. ročník, Aj, I, koordinátor ŠVP l.chybova@zszeliv.cz
Mgr. Jarošová Jana 8. ročník, M,Př, Ov, Vkz, metodik prevence sociálně patologických jevů j.jarosova@zszeliv.cz
Mgr. Radilová Monika  1. ročník, Vv,  m.radilova@zszeliv.cz
Ing. Císařová Hana 6. ročník, M, F, Vv h.cisarova@zszeliv.cz
Mgr. Zedníčková Monika Aj, M m.zednickova@zszeliv.cz
Mgr. Havelková Hana rodičovská dovolená h.havelkova@zszeliv.cz
Mgr. Machalová Milena Čj, rodičovská dovolená m.machalova@zszeliv.cz
Mgr. Horák Miroslav 9. ročník, Čj, D, Tv, Pč, výchovný poradce m.horak@zszeliv.cz
Mgr. Kumžáková Hana Čj, Hv  h.kumzakova@zszeliv.cz  
Mgr. Svobodová Petra 7. ročník, Aj p.svobodova@zszeliv.cz
Bc. Uhlíková Jana  Nj j.uhlikova@ zszeliv.cz
     
Teclová Pavlína asistentka pedagoga v 1. ročníku  
Stehlíková Jana asistentka pedagoga ve 2. ročníku  
Mgr. Bejčková Barbora asistentka pedagoga ve 3. ročníku  
Růžková Klára asistentka pedagoga ve 4. ročníku  
Zahálková Eva asistentka pedagoga v 6. ročníku  
     
Bc. Nováková Dana vedoucí vychovatelka ŠD d.novakova@zszeliv.cz
Karásková Petra vychovatelka ŠD p.karaskova@zszeliv.cz
   
Točíková Marie účetní m.tocikova@zszeliv.cz
   
Bc. Brodská Petra asistentka školy p.brodska@zszeliv.cz 

 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Dvořák David                                                     poverenec@zszeliv.cz                                            tel.: +420 777 628 010