Kontakt

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov

394 44  Želiv 220

REDIZO: 600061523

IČO: 75001047

ID datové schránky: iy7mutd

Tel/fax: 565 581 128 (ředitelství školy)

Tel.: 565 581 269 (školní jídelna)

Mobil: +420 724 522 541

E-mail: zszeliv@seznam.cz

 

Kontakt na učitele a zaměstnance školy

 

Mgr. Cihlář Jaromír  ředitel školy, Ch, Př, koordinátor EVVO j.cihlar@zszeliv.cz
Mgr. Bártlová Dana 6. ročník, M, Z, Vv, Tv d.bartlova@zszeliv.cz
Mgr. Bártová Barbora MD b.bartova@zszeliv.cz
Mgr. Horáková Sikesová Pavla 2. ročník, Tv p.horakova@zszeliv.cz
Mgr. Chybová Ludmila 5. ročník, Aj, I, koordinátor ŠVP l.chybova@zszeliv.cz
Mgr. Jarošová Jana MD, metodik prevence sociálně pat. jevů j.jarosova@zszeliv.cz
Mgr. Poláková Hana 3. ročník, Tv h.polakova@zszeliv.cz
Mgr. Radilová Monika  1. ročník, Vv, Ov m.radilova@zszeliv.cz
Mgr. Strnadová Irena Rj i.strnadova@zszeliv.cz
Mgr. Vaněčková Hana 8. ročník, Čj, Hv, Pč, Tv, výchovný poradce h.vaneckova@zszeliv.cz
Mgr. Holasová Lenka Aj l.holasova@zszeliv.cz
Mgr. Havelková Hana MD h.havelkova@zszeliv.cz
Mgr. Machalová Milena 4. ročník, Ov m.machalova@zszeliv.cz
Mgr. Špetlová Věra Vv, Pč v.spetlova@zszeliv.cz
Mgr. Horák Miroslav 9. ročník, Čj, D, Vl, Pč m.horak@zszeliv.cz
Mgr. Kumžáková Hana MD  h.kumzakova@zszeliv.cz  
Mgr. Pelikánová Julie 7. ročník, M, F, Př j.pelikanova@zszeliv.cz  
Bc. Michael Líbl Nj michael.libl@post.cz
   
Bc. Nováková Dana vychovatelka ŠD d.novakova@zszeliv.cz
Karásková Petra vychovatelka ŠD p.karaskova@zszeliv.cz
   
Točíková Marie účetní m.tocikova@zszeliv.cz
   
Bc. Brodská Petra asistentka školy p.brodska@zszeliv.cz 

 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. David Dvořák                                                     poverenec@zszeliv.cz                                            tel.: +420 777 628 010