Vážení rodiče,

vzhledem k současné složité situaci bylo rozhodnutím MŠMT nařízeno organizovat zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Na základě tohoto opatření budeme postupovat ve věci zápisu k povinné školní docházce následovně.

Na webové stránky školy jsme umístili formuláře nutné k zápisu (Zápisní list, Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad) https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni. Chápeme, že pro někoho může být problém dané formuláře doma vytisknout, proto Vám zašleme v případě zájmu tyto formuláře poštou nebo je možné vyzvednout si je po telefonické domluvě osobně ve škole. V případě potřeby o jednu z výše nabízených variant se obraťte na telefonní číslo 724 522 541.

 

Dané formuláře (Zápisní list, Žádost o přijetí) vyplňte a následně je zašlete zpět na adresu školy – Základní škola Želiv, Želiv 220, 394 44 Želiv.

V případě žádosti o odklad vyplníte pouze žádost o odklad a zašlete ji zpět do školy včetně dvou povinných příloh (doporučení pedagogicko-psychologické poradny, vyjádření dětského lékaře). V případě, že tyto přílohy prozatím nemáte, zašlete jen samotnou žádost. Následně budete vyzváni k doplnění těchto příloh a bude stanoven termín doplnění těchto povinných příloh.

 

Termín přijímání žádostí je stanoven od 1. do 17. dubna 2020.

 

Žádosti můžete zasílat poštou, ověřenou datovou schránkou nebo pomocí emailu (nutný elektronický podpis). Případně lze po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 724 522 541 podat žádost osobně v kanceláři školy.