V sobotu 28. září slaví svůj svátek všichni Václavové a tento den je zároveň naším státním svátkem – Dnem české státnosti. Je to na počest knížete Václava I., který je od poloviny 10. století považován za patrona českých zemí.

S dětmi ve školní družině jsme si na toto téma povídali a poté starší děti vyráběly figurku koně a sv. Václava a menší děti se to samé téma pokusily namalovat.