Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v tělocvičně za účasti všech žáků, pedagogů, zaměstnanců školy, zástupců obce a rodičů. Dvacet prvňáčků přivítali třídní učitelka Monika Radilová, ředitel školy Jaromír Cihlář a starosta obce Miroslav Buňata.

 https://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/category/1039?0a6938ae5f911d61c3324f38dd82c374=b07756b6f07d3333fed20300c626bb5e&659723e51754a318deee2670e1ea1cfe=1&tab=2&muuploaded=99&mufailed=0