Ve spolupráci s papírnou SOMPO proběhl na naší škole již tradiční sběr recyklovatelného papíru. Tato aktivita slouží nejen k ochraně životního prostředí a uvědomění si významu třídění odpadu, ale zároveň je to příležitost pro jednotlivé třídy získat finance za odevzdaný papír do třídního fondu. Společně s třídní učitelkou se žáci následně domluví, na co dané peníze použijí. Na začátku školního roku došlo k slavnostnímu předání finančních odměn žákům jednotlivých tříd podle množství odevzdaného papíru za minulý školní rok.

Žáci loňské 1. třídy získali částku………………………………………………….. 764 Kč.

Žáci loňské 2. třídy získali částku...................................................... 662 Kč.

Žáci loňské 3. třídy získali částku...................................................... 1 794 Kč.

Žáci loňské 4. třídy získali částku...................................................... 708 Kč.

Žáci loňské 5. třídy získali částku........................................................ 804 Kč.

Žáci loňské 6. třídy získali částku........................................................ 1 602 Kč.

Žáci loňské 7. třídy získali částku........................................................ 736 Kč.

Žáci loňské 8. třídy získali částku........................................................ 517 Kč.

Chceme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, velmi poděkovat a věříme, že se do této akce zapojíte i letošní školní rok.