Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018
Výlet- Brno a Moravský kras
Slavnostní rozloučení žáků 9.r na Obecním úřadě
Školní akademie
Mléčný piknik
Návštěva a rozloučení deváťáků v MŠ
Olympijský běh
Vltava-výlet deváťáků
Výlet na kole - 5. ročník
Dětský den
Krajské setkání školních parlamentů
Plavání 3. - 4. ročník
Cvičení v přírodě
Zážitkový kurz 2. st
Branný den
Vikingové
Exkurze Praha
Zápis do první třídy
Den Země
Netolismus-primární prevence 1.-6. r
Zápis nanečisto
Integrovaný záchranný systém v 8. ročníku 10.4.201...
Přednáška Policie ČR 5.4.2018
Cirkusové představení
Pasování na čtenáře - 1. ročník
Velikonoční dílna
Život s hazardem
Přednáška o houbách
Klubík
Horácké divadlo Jihlava
Školní ples
Bruslíme - 3. a 4. ročník
Sáňkování
Crazy day
Návštěva anglické beach volejbalové reprezentace
Vánoční den ve škole
Santa Claus ve škole
Školní blešák a logogames
Den EU-Itálie
Mikulášská nadílka
Vánoční dílna
Halloween
Cvičení v přírodě - 1. stupeň
72 hodin, 2-102 aneb věk je jenom číslo, pomáháme ...
Podzimníček
Exkurze 6. a 7. ročníku do Humpolce
Global village
Mezinárodní projekt Edison
Sportem ke zdraví
Volba zástupců 5. ročníku do školního parlamentu
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
 
 
Powered by Phoca Gallery