Od února letošního roku došlo k navýšení cen obědů ve školní jídelně a to z...
Děti ze školní družiny malovaly trička s paní Helenou Vackovou. https://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/category/799-malovani-tricek-s-pani-vackovou-16-17-3-2022...