Po delší odmlce zahajuje v pátek 2. prosince svoji činnost šachový kroužek. Děti povede velmi...
Na sobotu 26. listopadu připravujeme v naší základní škole tradiční vánoční dílnu. Bude zahájena ve...
Velmi pěkného výsledku dosáhla žákyně 9. ročníku Tereza Veselá, když v patnácté talentové soutěži ZAV...