Velmi pěkného výsledku dosáhla žákyně 9. ročníku Tereza Veselá, když v patnácté talentové soutěži ZAV...