Projekt realizujeme v rámci výzvy číslo 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK. Realizace projektu probíhá od 1.9.2023 do 31.8.2025. Projekt je zaměřen na  osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání žáků a účastníků školní družiny. Celkový rozpočet projektu představuje finanční částka ve výši  851 200 Kč.