Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření a modernizaci přírodovědného pavilonu. Vznikne laboratotní učebna pro praktickou výuku chemie a  modernizuje se stávající přírodovědná učebna. Dojde i ke stavebnímu rozšíření přírodovědného pavilonu, což umožní vznik zcela nové multimediální učebny pro studium přírodních věd. Kromě rozšiřování a modernizace jednotlivých učeben je důležitou součástí projektu i pořízení vnitřního vybavení. Jedná se o interaktivní tabule, počítače, tablety, nejrůznější moderní pomůcky či přístroje pro výuku fyziky, chemie, biologie - videomikoskop, vizualizéry, LCD mikroskopy, 3D tiskárna, moderní meteorologická stanice, nejrůznější digitální senzory pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd atd.. Díky realizaci tohoto projektu budeme moci našim žákům od školního roku 2019/2020 nabídnout špičkové podmínky pro studium přírodních věd.