Vážení rodiče,

z důvodu neustálého zvyšování cen potravin jsme nuceni v letošním školním roce přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny, a to od 1.2.2023. Chceme i nadále žákům vařit z kvalitních surovin, zachovat pestrost stravování a ponechat pro žáky v nabídce salátový či mléčný bar, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Snažili jsme se ceny obědů dlouho držet nízko, ale s ohledem na neustávající nárůst cen potravin, především masa, ovoce a zeleniny je nutné přistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku.

Od 1. 2. 2023 jsou ceny obědů pro žáky stanoveny takto:

Žáci do 10 let ……………………………………………………31 Kč = 30 Kč oběd + 1 Kč nápoje

Žáci ve věku od 11 do 14 let …………………………………. 34 Kč = 33 Kč oběd + 1Kč nápoje

Žáci nad 15 let …………………………………………………  37 Kč = 36 Kč oběd + 1 Kč nápoje

Prosíme o překontrolování trvalých příkazů a případně jejich navýšení.

Rozhodli jsme se o razantnější navýšení, abychom nemuseli za pár měsíců řešit opět ten samý problém. U většiny žáků se jedná o navýšení ceny obědů o 4 Kč, což představuje měsíční nárůst ceny méně než 100 Kč. V případě, že toto navýšení cen obědů bude velkým zásahem do vašeho rodinného rozpočtu, nabízíme možnost zapojit vaše děti do projektu „Obědy pro děti“ nadace Woman for Woman, s kterou úzce spolupracujeme. Tato nadace, pokud schválí vaši žádost, poskytne po celý školní rok finanční prostředky na obědy pro vaše děti. Bližší informace o možnosti zapojení se do projektu u ředitele školy, tel. 724 522 541. Děkuji za pochopení.

 

                                                                                                                                                                                                  S pozdravem

                                                                                                                                                                                                  Jaromír Cihlář

                                                                                                                                                                                                  ředitel školy