V předvánočním čase došlo k předání finančních šeků zástupcům jednotlivých tříd za sběr starého papíru, který naše škola organizuje již několik let.  Každá třída dostala finanční částku odpovídající množství papíru, které za loňský školní rok odevzdala. Celkově jsme rozdělili 6 851 Kč. Každá třída si ve spolupráci se svým třídním učitelem samostatně rozhodne, jak se získanou finanční částkou naloží.     

Ve spolupráci s firmou SOMPO probíhá na naší škole sběr recyklovatelného papíru již několik let. Tato aktivita slouží nejen k ochraně životního prostředí a uvědomění si významu třídění odpadu, ale zároveň je to příležitost pro jednotlivé třídy získat finance za odevzdaný papír do třídního fondu.

I v letošním školním roce můžete každý všední den nosit do školy papír či papírové kartony. Pro lepší manipulaci s papírem prosíme o svázaní či uložení v krabici. Každý takovýto balíček či krabici popište názvem třídy, abychom mohli tento papír započítat konkrétní třídě.

Chceme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, velmi poděkovat a věříme, že se do této akce zapojíte i letošní školní rok.

 

Třída Finanční odměna
2. třída                     940,00 Kč
3. třída                     114,00 Kč
4. třída                     888,00 Kč
5. třída                 1 227,00 Kč
6. třída                     815,00 Kč
7. třída                     898,00 Kč
8. třída                     791,00 Kč
9. třída                 1 178,00 Kč