Vážení rodiče,

z provozních důvodů jsme se rozhodli dne 18. 11. 2022 vyhlásit ředitelské volno. Jelikož chápeme, že pro někoho to může být komplikace, nabízíme všem žákům možnost pobytu

ve školní družině, která bude daný den otevřena od 6:15 do 16:00 hod. Zájemci o účast ve školní družině odevzdají vyplněnou přihlášku třídním učitelům nejpozději do 11. 11. 2022.