Vzhledem k blížícím se komunálním volbám jsme se rozhodli učit téma občanské výchovy Volby v demokratické společnosti opravdu reálně. Žáci v rámci třídy vytvořili volební strany, přičemž jediným požadavkem bylo dodržení minimálního počtu čtyř členů strany. Úkolem každé strany je vymyslet název, logo, strategii oslovení voličů, program, jehož součástí může být realizace zajímavého nápadu, akce, pozvání inspirativní osobnosti nebo zapojení se do dobročinné činnosti. Po zvolení příslušné volební strategie vytvoří jednotlivé skupiny plakát, video, nástěnku nebo uspořádají setkání s voliči. Každá strana disponuje rozpočtem 500,- Kč na předvolební kampaň. Všechny náklady doloží při následném vyúčtování. Žáci mají také možnost sehnat sponzory. Nebráníme se spolupráci s rodiči, kteří by byli ochotni pro volební úspěch svých politických favoritů usmažit dostatečné množství koblížků :)

Po vytvoření a vymyšlení programu i strategie proběhne týden kampaně, kdy jednotlivé strany dostanou prostor pro propagaci.

Vyvrcholením celého projektu budou samotné volby, během nichž bude moci hlasovat každý žák naší školy. Volební komise z řad dětí sečte hlasy, propočítá volební účast, určí pořadí jednotlivých stran. Vítězové dostanou šanci zrealizovat svůj program, pomoci jim může vedení školy spolu s žákovským parlamentem. Závěrem celého projektu bychom rádi uspořádali besedu s komunálními politiky pro žáky 2. stupně. Sami jsme zvědaví, co nám tento projekt přinese zajímavého.

   Jana Jarošová