Po covidové pauze jsme na naší škole obnovili činnost žákovského parlamentu. Jeho členové jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Žákovský parlament se skládá ze zástupců všech tříd, kteří mohou jeho prostřednictvím předkládat vedení školy různé návrhy a podněty a přímo se podílet na dění ve škole, jejím chodu, provozních záležitostech a záležitostech spojených s výukou. Parlament pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem. Existence žákovské samosprávy podporuje samostatnost, rozhodovací schopnosti, rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.