Z důvodu větší podpory žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami dojde k rozdělení hodin matematiky a českého jazyka, tak abychom se mohli žákům individuálně věnovat a poskytnout jim maximální podporu na přijímací zkoušky na střední školy.

Pokračujeme v dělení hodin angličtiny. Žáci početnějších tříd (7. ročník, 5. ročník, 4. ročník a nově i 3. ročník) budou opět rozděleni do malých skupin, aby jejich výuka probíhala co nejefektivněji. Nadále pokračujeme ve spolupráci s rodilými mluvčími. V tomto školním roce budou v naší škole působit dva rodilí mluvčí. Všichni žáci budou mít jednou týdně možnost zlepšovat své jazykové dovednosti konverzací s rodilými mluvčími.

Ve spolupráci s pelhřimovskou Hodinou H, z.s. intenzivně pracujeme na projektech do programu Erasmus +. Podařilo se nám uspět ve dvou projektech. Jeden je zaměřen na rozvoj digitální dovednosti žáků na prvním stupni. Projekt má za cíl inovativním způsobem seznamovat žáky s důležitostí umělé inteligence pro jejich budoucí život. Na projektu spolupracujeme s polskou, chorvatskou, bulharskou a portugalskou školou a dalšími vzdělávacími organizacemi. Zajímavostí je spoluúčast organizace z kalifornského Silicon Valley. Druhý schválený projekt je rozdělen na dvě části. První část se týká zaměstnanců školy. Celkem 10 zaměstnanců školy se vydá na zahraniční vzdělávací kurz, jehož cílem je rozvoj jazykových dovedností, moderních výukových metod, atd..  Druhá část projektu je zaměřena  na  spolupráci s maltskou a krétskou školou, kdy celkem dvacet žáků naší školy vycestuje do našich partnerských škol, kde se svými vrstevníky budou pracovat na projektech zaměřených na kulturu, digitální technologie a geografii. Všechny náklady s tím spojené budou hrazené z programu Erasmus +.

Pro zájemce z řad žáků prvního  i druhého stupně opět připravujeme na letošní školní rok lyžařské kurzy ve SkiResortu Černá hora – Pec. Žákům druhého stupně nabídneme možnost zúčastnit se  vodáckého a cyklistického kurzu.

Žáci naší školy mají vždy podle svých potřeb možnost doučování z jednotlivých předmětů. Díky národnímu plánu doučování a zapojení školy do projektu Šablon III bude tato nabídka ještě intenzivnější.

V rámci projektu Šablony III budeme pro žáky realizovat různé projektové dny.

Pokračujeme v projektu IKAP II, který je zaměřen na zkvalitňování a modernizaci výuky v zapojených školách s využitím nejrůznějších pomůcek (3D brýle, virtuální realita, robotické stavebnice, atd.).

Dostáváme se do závěrečné fáze projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož je aktivně zapojena více než polovina pedagogických pracovníků. Cílem tohoto projektu je zlepšení čtenářské gramotnosti u našich žáků. V letošním roce budeme hostit ostatní školy zapojené do tohoto projektu, kdy naši pedagogové budou kolegům ukazovat integraci čtenářské gramotnosti v jednotlivých předmětech.

V průběhu měsíce září jsme nabídli našim žákům velké množství volnočasových kroužků za symbolický poplatek 100,- Kč za pololetí.

Po období, kdy to neumožnila hygienická situace, budeme obnovovat činnost školního parlamentu. Zvolení zástupci jednotlivých tříd se budou podílet na organizaci nejrůznějších aktivit školy.

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Z projektu Digitalizujeme školu jsme pořídili sedm notebooků, které nabízíme žákům k zapůjčení. Naše škola disponuje výpočetní technikou, kterou v rozumné míře využívají při výuce učitelé i žáci. Počítačovou a multifunkční učebnu, které jsou vybaveny stolními počítači, využíváme pro klasické výuky informatiky a také k různým praktickým cvičením do ostatních předmětů. Používání počítačů a tabletů je z pohledu vyučujících účelné a efektivní. Žáci jej vnímají jako zpestření a atraktivní formu výuky. Výpočetní techniku je možné využívat také při domácí přípravě na vyučování a pro vypracování domácích úkolů.