Za účelem vyplnění volného času během letních prázdnin jsme již druhým rokem uspořádali v naší škole příměstské tábory. Pod vedením vychovatelek školní družiny Petry Karáskové, Dany Novákové a jejich asistentek tak děti měly příležitost poznat známé prostředí školy z jiného pohledu a zažít zcela jinou atmosféru. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Attavena můžeme dětem a jejich rodičům nabídnout pestrý program s minimálními náklady. Letos v červenci se uskutečnily tři turnusy příměstského tábora. Každý týden byl zaměřen tematicky, s důrazem na pohybové aktivity, pobyt v přírodě, získávání a prohlubování dovedností a vědomostí. Každý den příměstského tábora byla škola otevřena od 6,30 do 17,00 hodin a oběd byl pro děti zajištěn v Hotelu na Kocandě.

První příměstský tábor byl ve stylu indiánského týdne, kterého se zúčastnilo 26 indiánů. Ti se rozdělili do třech indiánských kmenů, zvolili si náčelníka a celý týden mezi sebou soutěžili o zlaťáky. Vyráběli indiánský totem, každý kmen si vyrobil svého indiána, znak, vlajku a čelenky. Oblíbenými činnostmi byly střelba z luku, lov bizonů a jiné sportovní aktivity. Společně se vypravili na výlet do humpoleckého muzea na výstavu Indiánů. Týden Indiáni zakončili hledáním pokladu a z dobrodružné stezky si domů odnesly diplom, společnou fotografii a drobné dárky.

Tématem druhého týdne byl Harry Potter, který do čarodějnické školy o prázdninách přilákal 26 dětí. Čarodějnice Pomona učně rozdělila do čtyř kolejí, ve kterých si vyrobili svého čaroděje, skřítka, znak, amulet, kravatu a uvařili lektvar. Během celého týdne si učňové osvojili let na koštěti, famfrpál a zchladili se při vodních hrátkách. Ve čtvrtek 21. července byla celá čarodějnická škola pozvána panem Burianem do humpoleckého divadla ,,Za komínem“ na film ,, Harry Potter a kámen mudrců“. Panu Burianovi děkujeme za kulturní zážitek a připravené občerstvení. Poslední den se stal honem za pokladem, při kterém proběhla ochutnávka lektvarů a zhodnocení tábora.

Třetí turnus ovládly Disneyho postavičky - 15 dětí se vydalo na cestu pohádkami – Mickey Mouse, Medvídek Pú a Frozen. Děti je ztvárnily z vlny a papíru, vyrobily kulisy a masky a sehrály divadlo. Jeden den se nesl na vlnách hudby a tance. Letní počasí umožnilo trávit většinu času venku nebo se před parným sluníčkem ukrýt ve stínu na hřišti a v tělocvičně. Pohádkové výlety na Trnávku a k malé přehradě byly zpestřeny plněním úkolů a luštěním kvízů. Zašifrovaná byla také cesta k pokladu, která zakončila pohádkový týden příměstského tábora.

 Fotodokumentace ze všech tří příměstských táborů je k vidění v Galerii-Fotografie-Akce školy-Akce školy 2021/2022-Příměstský tábor 2022

https://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/category/863-primestsky-tabor-2022