Pátek třináctého května byl magickým dnem pro žáky prvního stupně, kteří navštívili Prahu. Obavy z data spojeného se smůlou a pověrčivostí byly zbytečné. Počasí bylo příznivé a výlet do hlavního města se vydařil.

 

Před odjezdem paní učitelky rozdaly dětem barevné kšiltovky, které posloužily nejen jako ochrana před sluncem, ale fungovaly také jako rozlišováky. Žáci jednotlivých tříd tak byli barevně odlišeni a v ruchu velkoměsta se lehce identifikovali. Výborný nápad s úsměvem oceňovali i kolemjdoucí…

Zábavný vzdělávací program začal pro žáky na Staroměstské radnici. V její kapli jsme nahlédli do útrob mechanismu pražského orloje a zhlédli přehlídku apoštolů i z vnitřní strany. Radniční kaple patří k nejvzácnějším stavitelským památkám na českém území. Staroměstskou radnici tvoří komplex několika gotických domů, postupně připojovaných do jednoho celku. Průvodkyně nás provedla reprezentačními sály – Obecní síní, Starou radní síní, Brožíkovým zasedacím sálem a Jiříkovou síní.

Součástí prohlídkového okruhu byly i prostory, které jsou ukryté pod radničním areálem. Složitý systém románsko‑gotického podzemí je starší než radnice samotná. Komplex středověkých sálů, chodeb a tunelů je zároveň největším svého druhu v Praze. Úroveň románského a gotického města byla totiž o několik metrů níže, než je dnes…

Na závěr jsme navštívili dominantu Staroměstské radnice i celého náměstí, kterou je mohutná téměř 70 m vysoká gotická věž ze 14. století. Její ochoz nám nabídl krásný výhled na město – obdivovali jsme odtud Týnský chrám a kostel sv. Mikuláše, v dálce Pražský hrad a nechali jsme se unést výhledem na desítky věží, věžiček a kupolí rozmanité pražské architektury.

Společné fotografie jsme pořídili před Staroměstským orlojem. Středověké mechanické věžní hodiny jsou umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice. Každou celou hodinu se na orloji objevuje 12 figur apoštolů.

Někteří z nás stihli procházku na Václavské náměstí, kolem Prašné brány zpět na Staroměstské náměstí. Odtud jsme se společně vydali k přístavišti u Čechova mostu. Nevšední zážitek nám poskytla projížďka lodí po Vltavě. Z paluby lodi jsme se kochali historickými památkami našeho hlavního města.

Od Čechova mostu jsme se pak vydali pěšky po nábřeží, přes Karlův most, Kampu na Újezd, odkud jsme se autobusem vypravili k domovu.

Fotografie z exkurze jsou k vidění ve fotogalerii:

https://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/category/822-prvni-stupen-na-exkurzi-v-praze-13-5-2022