Ve spolupráci s firmou SOMPO probíhá na naší škole již několik let tradiční sběr recyklovatelného papíru. Tato aktivita slouží nejen k ochraně životního prostředí a uvědomění si významu třídění odpadu, ale zároveň je to příležitost pro jednotlivé třídy získat finance za odevzdaný papír do třídního fondu. Společně s třídním učitelem se žáci následně domluví, na co dané peníze použijí.

Z důvodu uzavírání škol ve školním roce 2019/2020 a následně v loňském školním roce 2020/2021, probíhal sběr papíru jen v omezené míře. Problém také vznikl s odvozem papíru. Z tohoto důvodu dochází k vyúčtování odvezeného papíru za poslední dva školní roky až nyní. Během měsíce září dojde k předání finančních odměn žákům jednotlivých tříd podle množství odevzdaného papíru za minulé období.

 

Finanční odměny pro jednotlivé třídy (1 Kč za 1 kg papíru):

 

 2. třída 230 Kč 
 3. třída  265 Kč
 4. třída  1 013 Kč
 5. třída  460 Kč
 6. třída  778 Kč
 7. třída  794 Kč
 8. třída  865 kč
 9. třída  1 111 kč

I v letošním školním roce můžete každý všední den nosit do školy papír či papírové kartony. Pro lepší manipulaci s papírem prosíme o svázaní či uložení v krabici. Každý takovýto balíček či krabici popište názvem třídy, abychom mohli tento papír započítat konkrétní třídě.

Chceme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, velmi poděkovat a věříme, že se do této akce zapojíte i letošní školní rok.