Preventivní antigenní test se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně. Testování se bude provádět vždy v pondělí ráno podle stejného systému, jaký probíhal doposud. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.