S ohledem na současnou situaci, kdy jsou žáci střídavě na distanční a prezenční výuce, a tudíž i školní družinu navštěvují nepravidelně, rozhodl ředitel školy o prominutí poplatku za docházku do školní družiny v období leden - červen 2021.