V týdnu od 12. dubna se prezenční výuka (výuka ve škole) bude týkat žáků 2. ročníku a  4. ročníku.

Každé pondělí budou žáci vstupovat do budovy školy vchodem u tělocvičny. V tělocvičně bude probíhat testování žáků 2. ročníku, v přilehlých šatnách bude probíhat testování žáků 4. ročníku. U vstupu a v každé testovací místnosti budou pracovníci školy, kteří vám ochotně se vším poradí. Žáci mohou využít při testování asistence zákonných zástupců. 

Žádáme rodiče žáků i samotné žáky, aby se do školy snažili dostavit s dostatečným časovým předstihem a nebyla tak výrazně narušena první vyučovací hodina. Čas na vlastní test zabere přibližně 20 minut. Školní budova je otevřena již od 6:15 hod. a příchozí budou testováni hned po příchodu do budovy školy.

Všechny potřebné detailnější informace k podmínkám účasti žáků na prezenčním vzdělávání, pravidlech testování, možnosti přinést si vlastní antigenní test a další podstatné informace najdete v předchozích článcích na webových stránkách školy:  

https://www.zszeliv.cz/clanky/583-informace-k-nastupu-deti-k-prezencni-vyuce-od-12-dubna-2021

https://www.zszeliv.cz/clanky/584-doplnujici-informace-k-navratu-zaku-k-prezencni-vyuce-od-12-4-2021

https://www.zszeliv.cz/clanky/585-dulezita-zmena-v-testovani

 

Rozvrh hodin

Z důvodu zakázaných sportovních aktivit dojde k určité změně rozvrhu v jednotlivých třídách. S tím souvisí i harmonogram vydávání obědů ve školní jídelně.

Rozvrh hodin                      2. ročník

2. třída

1

2

3

4

5

7:30
8:15

8:25
9:10

9:30
10:15

10:25
11:10

11:20
12:05

Pondělí

Čj

M

Čj

Aj

Úterý

Čj

M

Čj

Hv

Středa

M

Čj

Čajs

Čtvrtek

Čj

M

Čajs

Čj

Pátek

Čj

M

Čj

Vv

 

Rozvrh hodin                                                         4. ročník

   4. třída

1.

2.

3.

4.

5.

7:30-8:15

8:25-9:15

9:30-10:15

10:25-11:10

11:20-12:05

PONDĚLÍ

M

Čj

Aj

Čj

Vv

ÚTERÝ

Čj

M

Vl

Aj

Hv

STŘEDA

Čj

M

Čj

Vv

ČTVRTEK

Čj

M

Vl

Přv

 

PÁTEK

M

Čj

Aj

Přv

 

Harmonogram obědů ve školní jídelně

obědy

2. ročník

4. ročník

Žáci na distanční výuce

Pondělí

11:10

12:05

12:40

Úterý

11:10

12:05

12:40

Středa

11:10

12:05

12:40

Čtvrtek

11:15

11:00

12:40

Pátek

11:00

11: 15

12:40

 

Školní družina

  • Ranní i odpolední družina bude fungovat bez omezení. Školní družina je otevřena od 6:15 -7:15 hod. a následně od 11:10 – 16:10 hod.. Oddělení se vytvoří z žáků jednotlivých ročníků s ohledem na zákaz promíchávání žáků z jednotlivých ročníků.
  • Roušky žáci nosí po celou dobu pobytu ve školní družině.
  • Žádáme rodiče, kteří si budou vyzvedávat děti z družiny osobně, aby nahlásili svoji přítomnost vychovatelce školní družiny a počkali na své dítě před budovou školy.

Školní stravování

  • Všichni žáci nastupující daný týden k prezenční výuce mají od pondělí automaticky přihlášeny obědy ve školní jídelně. Pokud nebude Vaše dítě na obědy docházet, musíte si odhlásit obědy na emailu jidelna@zszeliv.cz
  • Před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci rukou.
  • Do jídelny vstupují s rouškou zakrývající ústa i nos, po usednutí ke stolu si roušku sundají a uloží si ji do uzavíratelné plastové krabičky či igelitového sáčku (nepokládají roušky na stůl). Po snědení jídla si roušku opět nasadí a odchází z prostoru jídelny.
  • Žáci nemají možnost samoobslužného výdeje, tj. odebírání příborů a táců z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (saláty). Výdej pití z nápojového automatu bude zajištěn pracovníkem školy.
  • Vydávání jídla do jídlonosičů – z důvodů rizika kontaminace prostor kuchyně musíme postupovat následovně: jídlo Vám bude vydáno na jídelním táce mimo prostor kuchyně a následně si ho sami přendáte do jídlonosiče. Omlouváme se za nestandartní postup, ale hygienická pravidla nám jinou variantu neumožňují.
  • V rámci povinnosti zajistit nepromíchávání skupin žáků ve školní jídelně vytvoříme nový časový plán obědů pro jednotlivé třídy. Skupiny se budou ve školní jídelně střídat po 15 až 20 minutách. Z tohoto důvodu může dojít u některých tříd k časovému posunu odchodu ze školy z dopoledního vyučování.
  • Stále platí, že žáci na distanční formě výuky mají nárok na oběd ze školní jídelny.