Děkujeme všem, kteří neváhali vyjít z domu a zapojit se do venkovních aktivit, které jsme pro Vás v době uzavřené základní školy vymýšleli a realizovali.

První „šipkovaná“, jak už jsme psali, se setkala s velkým ohlasem a zúčastnily se jí nejen děti z naší základní školy, ale i z jiných míst, a také děti menší se svými rodiči.

Trochu složitější byly hry „Putování Želivem“ a následně „Velikonoční putování“. Tady jsme malinko kopírovali geocaching, kde se uvedené místo hledá pomocí souřadnic. My jsme pro Vás navíc na nalezených místech ještě připravili různé úkoly, které jste všichni s přehledem vyřešili.

Chtěli bychom velice poděkovat panu Mičkovi z Kocandy, který nejenže nám ochotně poskytl místo ke splnění posledního úkolu „Velikonočního putování“, ale hlavně zajistil a sponzoroval odměny pro úspěšné absolventy. A že jich nebylo málo! Hry se zúčastnilo 53 dětí, a když připočteme minimálně jednoho dospělého s ním, podařilo se nám „vytáhnout do terénu“ přes sto lidí. Věříme, že jste si to všichni užili a prožili jste hezké chvíle na čerstvém vzduchu…