V letošním školním roce je bohužel většina sportovních či vědomostních soutěží zrušena, či probíhá v omezené formě. Jedna z mála soutěží, která mohla plnohodnotně proběhnout i online formou, je olympiáda z Anglického jazyka. V úterý 16. března se tedy naši dva žáci zúčastnili okresního kola této soutěže. Garantem soutěže je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

V letošním roce tato soutěž proběhla v trochu jiném duchu než v předchozích letech. Děti zůstaly doma a s porotou se spojily online. Během patnácti minut se představily, vylosovaly téma, o kterém následně hovořily a pak reagovaly na různé otázky o jejich životě, rodině, tradicích, bydlení nebo městě.

A povedlo se. Tobiáš Kaňka získal krásné druhé místo a Denisa Chybová třetí. Máme velkou radost, že žáci želivské školy navázali na loňské medailové umístění tím nejlepším možným způsobem. Jsme rádi, že naše dlouhodobá snaha o zkvalitňování výuky angličtiny spojená s výrazným zapojením rodilých mluvčí do výuky, začíná nést své ovoce. Oběma dětem děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme. Už nyní se těšíme na příští ročník soutěže.