Vážení rodiče,

v důsledku nařízení vlády přechází od středy 14. 10. 2020 výuka na distanční formu. V období do konce října 2020 se musí žáci učit distanční formou z domova. Upozorňujeme, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a případnou žákovu neúčast musí omluvit zákonný zástupce. Pokud je žák nemocen a nemůže se účastnit výuky, musí být omluven zákonným zástupcem nejpozději do 3 kalendářních dnů.  

Distanční výuka bude probíhat online formou, a proto je nezbytné mít k dispozici připojení k internetu a vhodné IT zařízení (počítač, notebook, tablet atd.). V případě, že žák nemá k dispozici vhodné elektronické zařízení pro distanční výuku, lze určitý počet těchto zařízení žákům zapůjčit ze školy. Pokud někdo nemá v současnosti k dispozici připojení na internet, sdělte tuto informaci neprodleně třídnímu učiteli, abychom společně našli vhodné řešení distanční formy vzdělávání.  

Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud tedy projevíte zájem, bude možné si obědy po celou dobu trvání distanční výuky vyzvedávat do přinesených jídlonosičů. Prosím o sdělení tohoto zájmu do 7:00 hod. ve středu 14. 10. 2020 na email: jidelna@zszeliv.cz. Vyzvednutí oběda bude možné v době od 12:10 do 12:50 hod. v prostoru u venkovních dveří do školní jídelny. Pokud se do středy na obědy žáci nepřihlásí, bude jim automaticky odhlášen oběd na celou dobu, po kterou bude probíhat jejich distanční vzdělávání.

 

Distanční výuka na 1. stupni

 

5. ročník

Výuka žáků 5. ročníku bude také probíhat v aplikaci Microsoft Teams. Všichni žáci mají k dispozici přístupové údaje do aplikace, zároveň mají přístup do Office 365 na webových stránkách www.office.com, kde mají zdarma k dispozici programy Microsoftu (Word, Excel, PowerPoint).

Vzhledem k většímu počtu žáků dojde k rozdělení třídy do dvou skupin. Snahou je zvýšení individuálního přístupu. Dělení do skupin je podle rozdělení na hodiny anglického jazyka. Do skupiny 1 patří žáci, kteří chodí na hodiny angličtiny k paní učitelce Svobodové. Do skupiny 2 patří žáci, kteří chodí na hodiny angličtiny k paní učitelce Holasové.

5. ročník

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

Čj - skupina 1

Čj - skupina 2

M - skupina 1

M- skupina 2

Vl -skupina 1

Aj - skupina 2

Aj - skupina 1

Přv -skupina 2

Úterý

Čj - skupina 1

M -skupina 1

Aj - skupina 1

Čj - skupina 2

Aj - skupina 2

M- skupina 2

Středa

Čj - skupina 2

Čj - skupina 1

M - skupina 2

M- skupina 1

Čtvrtek

Aj - skupina 2

Aj - skupina 1

M - skupina 2

M- skupina 1

Vl -skupina 2

Čj - skupina 1

Čj - skupina 2

Přv -skupina 1

Pátek

Čj - skupina 1

Čj- skupina 2

M - skupina 1

M - skupina 2

Přihlášení žáků na výuku

Konkrétní postup pro žáky, jak se připojovat k výuce jednotlivých předmětů na distanční výuce je následující:

1) Spustíte aplikaci Teams a přihlásíte se do týmu (předmětu), který podle rozvrhu máte mít.  

2) Po rozkliknutí týmu se vám mezi příspěvky na hlavní stránce objeví pozvánka na schůzku.  

3) Kliknete na danou schůzku a otevře se vám okno, kde se připojíte ke schůzce. Toť vše.

 

4. ročník

U žáků 4. ročníku budou pracovní materiály a úkoly uloženy na Google disku. Na níže uvedeném odkazu se připojíte na webové stránky s databází vzdělávacích materiálů, úkolů a odkazů, které bude postupně připravovat paní učitelka třídní a učitelé jednotlivých předmětů.

https://drive.google.com/drive/folders/1Jefi3_Wg0hDtkGzvxh9EMgob_Jt9q4Cq

Paní učitelka si žáky rozdělí na menší skupinky a každé skupince se bude postupně věnovat formou video hovorů. Pro video hovory budeme opět používat aplikaci Microsoft Teams. Video hovory budou probíhat u žáků bez nutnosti registrace v Microsoft Teams. Na výuku se připojí odkazem umístěným v Google disku.Také výuka angličtiny bude probíhat formou těchto video hovorů, termíny výuky angličtiny zůstanou podle stávajícího rozvrhu.

 

3. ročník

U žáků 3. ročníku budou pracovní materiály a úkoly uloženy na Google disku. Na níže uvedeném odkazu se připojíte na webové stránky s databází vzdělávacích materiálů, úkolů a odkazů, které bude postupně připravovat paní učitelka třídní a učitelé jednotlivých předmětů.

https://drive.google.com/drive/folders/1Jefi3_Wg0hDtkGzvxh9EMgob_Jt9q4Cq

Kromě těchto materiálů budou mít žáci každý den online výuku. Pro video hovory budeme opět používat aplikaci Microsoft Teams. Na výuku se připojí odkazem umístěným v Google disku. Vzhledem k většímu počtu žáků dojde k rozdělení třídy do dvou skupin. Snahou je zvýšení individuálního přístupu. Dělení do skupin je podle rozdělení na hodiny anglického jazyka. Do skupiny 1 patří žáci, kteří chodí na hodiny angličtiny k paní učitelce Holasové. Do skupiny 2 patří žáci, kteří chodí na hodiny angličtiny k paní učitelce Chybové.

3. ročník

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

Čj - skupina 1

M - skupina 2

M - skupina 1

Čj - skupina 2

Čajs - skupina 1

Aj - skupina 1

Aj - skupina 2

Úterý

M -skupina 1

M - skupina 2

Aj - skupina 1

Aj - skupina 2

Čj - skupina 2

Čj - skupina 1

Středa

Čj - skupina 2

M -skupina 1

Čj - skupina 1

M - skupina 2

Čtvrtek

M - skupina 2

Aj - skupina 1

Aj - skupina 2

M -skupina 1

Čj - skupina 2

Čj - skupina 1

Pátek

M -skupina 1

M - skupina 2

Čj - skupina 1

Čj - skupina 2

Čajs - skupina 2

 

2. ročník a 1. ročník

Vzhledem k věku dětí v těchto třídách a nutnosti většího zapojení rodičů do domácí výuky jsme se rozhodli pro individuální přístup. Paní učitelky se spojí s rodiči a domluví se na formě distanční výuky tak, aby vyhovovala maximálně jejich potřebám. Z tohoto důvodu není pevně stanoven rozvrh v těchto třídách, ale vše bude řešeno individuálně s každým žákem.

Na níže uvedeném odkazu se připojíte na webové stránky s databází vzdělávacích materiálů, úkolů a odkazů, které bude postupně připravovat paní učitelka Radilová pro žáky své třídy.

https://drive.google.com/drive/folders/1Jefi3_Wg0hDtkGzvxh9EMgob_Jt9q4Cq