Vážení rodiče,

v důsledku nařízení vlády přechází od středy 14. 10. 2020 výuka na distanční formu. V období do konce října 2020 se musí žáci učit distanční formou z domova. Upozorňujeme, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a případnou žákovu neúčast musí omluvit zákonný zástupce. Pokud je žák nemocen a nemůže se účastnit výuky, musí být omluven zákonným zástupcem nejpozději do 3 kalendářních dnů.  

Distanční výuka bude probíhat online formou, a proto je nezbytné mít k dispozici připojení k internetu a vhodné IT zařízení (počítač, notebook, tablet atd.). V případě, že žák nemá k dispozici vhodné elektronické zařízení pro distanční výuku, lze určitý počet těchto zařízení žákům zapůjčit ze školy. Pokud někdo nemá v současnosti k dispozici připojení na internet, sdělte tuto informaci neprodleně třídnímu učiteli, abychom společně našli vhodné řešení distanční formy vzdělávání.  

Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud tedy projevíte zájem, bude možné si obědy po celou dobu trvání distanční výuky vyzvedávat do přinesených jídlonosičů. Prosím o sdělení tohoto zájmu do 7:00 hod. ve středu 14. 10. 2020 na email: jidelna@zszeliv.cz. Vyzvednutí oběda bude možné v době od 12:10 do 12:50 hod. v prostoru u venkovních dveří do školní jídelny. Pokud se do středy na obědy žáci nepřihlásí, bude jim automaticky odhlášen oběd na celou dobu, po kterou bude probíhat jejich distanční vzdělávání.

Distanční výuka na 2. stupni školy

Výuka bude probíhat v aplikaci Microsoft Teams. Všichni žáci mají k dispozici přístupové údaje do aplikace, zároveň mají přístup do Office 365 na webových stránkách www.office.com, kde mají zdarma k dispozici programy Microsoftu (Word, Excel, PowerPoint). Pokud bude mít někdo určité technické problémy s připojením do aplikace, nebo bude potřebovat restartovat přístupové údaje, obraťte se prosím na našeho IT koordinátora na emailovou adresu p.vacek@zszeliv.cz ,  který je schopen vám s případným problémem pomoci. 

Rozvrh na distanční výuku od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Rozvrh je upraven pouze na dopolední vyučování. Výuka výchov (Tv, Hv, VkZ,Ov, Vv), pracovních činností a informatiky probíhat nebude.

7.ročník

 

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

Aj

Čj

M

Z

 

Úterý

D

M

Čj

 

Středa

M

Nj

F

Čj

Aj

Čtvrtek

M

Čj

F

Z

 

Pátek

M

Aj

Nj

D

8.ročník

 

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

Čj

M

D

F

 

Úterý

M

Čj

Z

Aj

Středa

Nj

M

Ch

Aj

Z

Čtvrtek

Aj

M

Čj

 

Pátek

M

Nj

D

Čj

F

6.ročník

 

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

M

Z

Čj

 

Úterý

M

Aj

Čj

D

F

Středa

ČJ

M

Aj

 

Čtvrtek

ČJ

D

M

 

 

Pátek

Aj

ČJ

Z

F

 

9.ročník

 

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

M

D

Čj

Ch

 

Úterý

Aj

M

F

Z

Středa

M

Čj

Nj

D

F

Čtvrtek

Čj

Z

Aj

Ch

CzM

Pátek

Čj

M

CzČj

Nj

Aj

Přihlášení žáků na výuku

Konkrétní postup pro žáky, jak se připojovat k výuce jednotlivých předmětů na distanční výuce je následující:

1) Spustíte aplikaci Teams a přihlásíte se do týmu (předmětu), který podle rozvrhu máte mít.   

2) Po rozkliknutí týmu se vám mezi příspěvky na hlavní stránce objeví pozvánka na schůzku.  

3) Kliknete na danou schůzku a otevře se vám okno, kde se připojíte ke schůzce. Toť vše.