Vážení rodiče,

v důsledku nařízení vlády je od pondělí 12. 10. 2020 upravena výuka na 2. stupni základních škol. V následujících dvou týdnech se musí třídy prostřídat v distanční a prezenční formě výuky. Žáci 6. a 9. ročníku se budou v týdnu od 12. 10.  do 16. 10. 2020 vzdělávat distančním způsobem. Žáci 7. a 8. ročníku budou pokračovat v prezenční výuce. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se daná situace obrátí a distančně se budou vzdělávat žáci 7. a 8. ročníku.

 

12. - 16. října

19.-23. října

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

8. ročník

9. ročník

9. ročník

8. ročník

7. ročník

6. ročník

6. ročník

7. ročník

 

Žáci 6. a 9. ročníku budou mít v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020 následujícím způsobem upravený rozvrh. Upozorňujeme, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a případnou žákovu neúčast musí omluvit zákonný zástupce.

 

6.ročník

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

M

Z

Čj

Úterý

M

Aj

Čj

D

F

Středa

ČJ

M

Aj

Čtvrtek

ČJ

M

D

Ov

Pátek

Aj

ČJ

Z

F

           

9.ročník

7:30 -8:15

8:25 - 9:10

9:30 - 10:15

10:25 - 11:10

11:20 - 12:05

Pondělí

M

D

Čj

Ch

Úterý

Aj

M

F

Z

Středa

M

Čj

Nj

D

F

Čtvrtek

Čj

Z

Aj

Ch

CzM

Pátek

Čj

M

CzČj

Nj

Aj

 

Výuka bude probíhat v aplikaci Microsoft Teams. Všichni žáci mají k dispozici přístupové údaje do aplikace, zároveň mají přístup do Office 365 na webových stránkách www.office.com, kde mají zdarma k dispozici programy Microsoftu (Word, Excel, PowerPoint). Pokud bude mít někdo určité technické problémy s připojením do aplikace, nebo bude potřebovat restartovat přístupové údaje, obraťte se prosím na našeho IT koordinátora na  emailovou adresu p.vacek@zszeliv.cz ,  který je schopen vám s případným problémem pomoci. Na začátku roku jsme zjišťovali, zda mají žáci doma  k dispozici elektronické zařízení (tablet, notebook) s přístupem na internet. Podle zjištěných výsledků by měli všichni žáci disponovat takovýmto zařízením. V případě, že se situace změnila a vy nemáte k dispozici vhodné elektronické zařízení pro distanční výuku, lze určitý počet těchto zařízení žákům zapůjčit ze školy. Pokud někdo nemá v současnosti k dispozici připojení na internet, sdělte tuto informaci neprodleně třídnímu učiteli, abychom společně našli vhodné řešení distanční formy vzdělávání.    

 

Obědy

Žáci na distančním vzdělávání mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud tedy projevíte zájem, bude možné si obědy po celý týden vyzvedávat do přinesených jídlonosičů. Prosím o sdělení tohoto zájmu do 7:00 hod. v pondělí 12. 10. 2020 na email: jidelna@zszeliv.cz. Vyzvednutí oběda bude možné v době od 12:40 do 13:00 hod. v prostoru u venkovních dveří do školní jídelny. Pokud se do pondělí na obědy žáci nepřihlásí, bude jim automaticky odhlášen oběd na celou dobu, po kterou bude probíhat jejich distanční vzdělávání.

 

Přihlášení žáků na výuku

Konkrétní postup pro žáky, jak se připojovat k výuce jednotlivých předmětů na distanční výuce je následující:

1) Spustíte aplikaci Teams a přihlásíte se do týmu (předmětu), který podle rozvrhu máte mít.

 Teams

2) Po rozkliknutí týmu se vám mezi příspěvky na hlavní stránce objeví pozvánka na schůzku  

3) Kliknete na danou schůzku a otevře se vám okno, kde se připojíte ke schůzce. Toť vše.