Ve třetím zářijovém týdnu se žáci všech tříd zúčastnili programu ekologické výchovy. Naší školu navštívili manželé Kuncovi ze stanice chovu dravců v Červené Řečici, kteří si venku připravili naučný program o rostlinách a dřevinách rostoucích v našem okolí. Děti si rozšířily své vědomosti při zajímavém povídání a při ukázce větví a plodů různých stromů. Dozvěděly se, které druhy dřevin jsou původní, nepůvodní a invazivní, které převažují a které z naší přírody ubývají. Při procházce naučnou stezkou hledaly s paní Kuncovou znaky upozorňující na výskyt různých živočišných druhů. Závěrem měli žáci možnost prohlédnout si a pohladit ježka a vyfotit se s puštíkem, sovou a výrem.

Fotografie z celé akce jsou k vidění ve fotogalerii: https://www.zszeliv.cz/galerie/fotografie/akce-skoly/category/664-akce-skoly-2020-2021