Všichni žáci, kteří se zúčastní závěrečného předávání vysvědčení, musí předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Potvrzení o bezinfekčnosti je ke stažení na webových stránkách školy  https://www.zszeliv.cz/skola/formulare-ke-stazeni. V případě zájmu si lze vyzvednout tištěný formulář čestného prohlášení v ředitelně ZŠ Želiv. Tento vyplněný formulář je povinný a bez vyplněného formuláře nebude žák do školy vpuštěn!!! Žáků, kteří již jednou tento formulář vyplnili a odevzdali ve škole, se tato povinnost netýká. Vyplněný formulář přinesou všichni žáci, kteří se do této doby neúčastnili dobrovolné výuky na prvním stupni, nebo konzultací na druhém stupni. Vyplněný formulář stačí přinést s sebou v den předávání vysvědčení (26. 6. 2020).