Školní rok 2019/ 2020 ukončíme v pátek 26. 6. 2020.

Odevzdávání starých učebnic a výdej nových učenic proběhne až na začátku nového školního roku. Toto se netýká žáků 9. ročníku, ti odevzdají učebnice v termínu, který s nimi dohodne pan učitel třídní.

Žádáme všechny žáky, aby si nejpozději do 26. 6. 2020 vyklidili své šatní skříňky a odevzdali od nich klíč. Je také potřeba vyzvednou si svůj cvičební úbor a boty na tělocvik. Upozorňujeme, že nevyzvednuté věci se budou likvidovat.  

Předání vysvědčení proběhne v rámci tříd, tradiční společné zakončení roku v prostorách školní tělocvičny se neuskuteční. Žáci jednotlivých ročníků se sejdou se svým třídním učitelem, který jim předá vysvědčení ve třídě. Abychom omezili shlukování žáků, budou stanoveny časové rozestupy pro jednotlivé třídy pro vpuštění do školy.

Žáci prvního stupně budou do školy vstupovat v doprovodu třídního učitele hlavními vstupními dveřmi

  •        1. třída   7:30
  •        2. třída   7:35
  •        3. třída   7:40
  •        4. třída   7:45
  •        5. třída   7:50

 

Žáci druhého stupně budou do školy vstupovat v doprovodu třídního učitele dveřmi u tělocvičny.

  •        6. třída   7:30
  •        7. třída   7:35
  •        8. třída   7:40
  •        9. třída   7:45

 

Žáci budou nosit po celou dobu akce roušky a před budovou školy budou dodržovat rozestupy. Rodiče do budovy školy nebudou vpuštěni. Tato akce je pro žáky nepovinná a žákům, kteří se nedostaví na předávání vysvědčení, bude vysvědčení předáno v září, či si je mohou vyzvednout v průběhu letních prázdnin (po předchozí telefonické domluvě) na ředitelství školy.