Vážení rodiče, milí žáci

výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, proto i hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci musí zohlednit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku2019/2020.

Na základě této vyhlášky bude vycházet hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 z následujících podkladů:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době před uzavřením škol Ministerstvem zdravotnictví (do 10. 3. 2020).

b) z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,

  •      zohlední se snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  •      zohlední se samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  •      zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

c) z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Kombinací těchto tří podkladů bude sestavena známka z jednotlivých předmětů za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V praxi to bude znamenat, že výsledná známka (na základě výše uvedených podkladů pro hodnocení) může zůstat stejná jako v prvním pololetí, nebo bude o jeden stupeň lepší či o jeden stupeň horší. Nikdo nebude hodnocen stupněm nedostatečně.