Vážení rodiče, milí žáci,

ve snaze o zkvalitnění domácí výuky přecházíme od pondělí 4. 5. 2020 v rámci distančního vzdělávání na platformu Microsoft Teams. U žáků 4. – 9. ročníku již nebudou zadávány nové studijní materiály a úkoly na platformě Google Disk, ale vše se přesune na novou platformu Microsoft Teams. Pro žáky 1. - 3.  ročníku bude nadále fungovat zadávání studijních materiálů a týdenních učebních plánů pomocí následujícího odkazu: https://drive.google.com/drive/folders/1Jefi3_Wg0hDtkGzvxh9EMgob_Jt9q4Cq?usp=sharing. Microsoft Teams je platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí. V této aplikaci najdou žáci nově výukové materiály, zadané úkoly, mohou chatovat a vést video hovory. S pomocí tohoto systému budou také posílat vypracované úkoly zpět učitelům. Součástí přechodu na nový systém je zavedení pravidelných video konzultací pro žáky v rámci jednotlivých předmětů. Video hovory budou proíhat i u žáků 1. - 3. ročníku, ale bez nutnosti registrace v Microsoft Teams. Přehled všech konzultací budou mít žáci vždy s týdenním předstihem. Velkou výhodou tohoto komunikačního systému je jeho komplexnost. Žáci také získali přístup do Office 365, čímž mají zdarma možnost, využívat online programy Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint atd. Díky tomu plánujeme využívat tento systém i v budoucnu.  

Každému byl tedy založen jeho školní účet. Přihlašovací údaje zaslali třídní učitelé do mailu každého žáka. Manuál pro přihlášení a práci s Microsoft Teams je ke stažení na Google Disku ve složkách jednotlivých tříd. V případě problémů s připojením či samotnou aplikací se obraťte na svého třídního učitele.

Microsoft Teams – Wikipedie