Milí žáci/žákyně, vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 16. 3. 2020 do odvolání probíhat vyučování formou domácího učení. Žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti.

Na níže uvedeném odkazu se připojíte na webové stránky s databází vzdělávacích materiálů, úkolů a odkazů, které pro Vás budou postupně připravovat učitelé jednotlivých předmětů. (Předpokládáme, že první materiály budou k dispozici během úterý 17. 3. 2020)  

https://drive.google.com/drive/folders/1Jefi3_Wg0hDtkGzvxh9EMgob_Jt9q4Cq?usp=sharing

 

Odpovědnost žáků:

Denně sleduj výše uvedený odkaz na webové stránky, kde budou průběžně dodávány nové studijní materiály a úkoly od jednotlivých vyučujících.

Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.

Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a na základě požadavků odesílej vyžádané na emaily jednotlivých učitelů.

Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů napiš zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu. Případně využij jiné domluvené komunikační kanály.

Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

 

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

Postupně ověřujte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.

Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.

Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte již domluvené komunikační kanály.

K zodpovězení případných dotazů a odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou všichni učitelé k dispozici na svých emailech.

 

Mgr. Cihlář Jaromír 

j.cihlar@zszeliv.cz

Mgr. Bártlová Dana

d.bartlova@zszeliv.cz

Mgr. Horáková Sikesová Pavla

p.horakova@zszeliv.cz

Mgr. Chybová Ludmila

l.chybova@zszeliv.cz

Mgr. Poláková Hana

h.polakova@zszeliv.cz

Mgr. Radilová Monika 

m.radilova@zszeliv.cz

Mgr. Strnadová Irena

i.strnadova@zszeliv.cz

Mgr. Vaněčková Hana

h.vaneckova@zszeliv.cz

Mgr. Holasová Lenka

l.holasova@zszeliv.cz

Mgr. Machalová Milena

m.machalova@zszeliv.cz

Mgr. Špetlová Věra

v.spetlova@zszeliv.cz

Mgr. Horák Miroslav

m.horak@zszeliv.cz

Mgr. Pelikánová Julie

j.pelikanova@zszeliv.cz  

Bc. Michael Líbl

michael.libl@post.cz

 

Mrzí nás ztížené podmínky studia a věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké to situace nyní umožňuje.