Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření platí až do odvolání.  Podle vyjádření médií je předpoklad, že toto omezení bude trvat minimálně 14 dnů. Situace se ovšem může každý den měnit, proto je nutné sledovat aktuální informace na webových stránkách školy. 

Pokud tedy nedojde k nějaké dramatické změně,  platí, že budova ZŠ Želiv bude od pondělí 16.3. 2020 pro žáky uzavřena a to až do odvolání. Zavřena bude i školní družina a nebudou probíhat žádné zájmové útvary (kroužky).     

Ve škole bude po dobu uzavření probíhat sanitace všech prostor. Pedagogové budou pro své žáky průběžně připravovat zadání pro práci doma. Veškeré učivo k procvičování naleznete na webových stránkách školy nebo si je domluvíte přes mailové adresy vyučujících. Prosíme rodiče o spolupráci při předávání úkolů.

Prosíme, sledujte další informace, které budou průběžně zveřejňovány médii a na webu školy.

Děkuji za pochopení
Mgr. Jaromír Cihlář, ředitel školy

 

Ošetřovné

Pokud v souvislosti s tímto opatřením Ministerstva zdravotnictví budete muset pečovat o dítě mladší 10 let, pak je Váš zaměstnavatel povinen omluvit Vaši nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který bude potvrzovat škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf. Potvrzené tiskopisy budou také již od pátku 13. 3. 2020 k vyzvednutí po telefonické domluvě v kanceláři školy .   

 

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web MŠMT - http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Mýty - web ČT24 - https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3055118-rouska-a-hlt-vodky-ochrani-deset-mytu-ktere-se-siri-o-novem-koronaviru

Nový koronavirus je v Česku. Jak snížit riziko nákazy? Nabízíme základní otázky a odpovědi - https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3036688-jak-moc-je-novy-koronavirus-z-ciny-smrtici-a-existuje-riziko-pro-cesko-nabizime