plakat k oznaceni STAVKA

Vážení rodiče,

důvodem připojení pedagogů naší školy k plánované stávce není fakt, zda nám vláda přidá 8% nebo 10% do tarifů.  Tento spor je malicherný a zbytečný, protože vláda již narychlo a neplánovaně schválila navýšení platů pro příští rok, takže tato stávka s tím již nic neudělá.

Hlavním důvodem stávky je především dlouhodobý nesouhlas s nesystémovými a chaotickými kroky, které ohrožují kvalitu vzdělávání v ČR. Již léta je před volbami pro každou politickou stranu školství jednou z hlavních priorit, ale realita je bohužel jiná. A jakýkoliv ústupek z této priority je poškozením nejen škol, ale hlavně dětí. Bereme naše povolání jako poslání a o to víc nás trápí, kam se situace v českém školství postupně dostává.

Svou účastí na stávce chceme vyjádřit jednotu našeho postoje a ukázat veřejnosti a hlavně politikům, že nejsme s vývojem situace ve školství spokojeni. Mrzí nás, že stávka je bohužel jediným způsobem, jak dát našim politikům vědět náš postoj.